NL  EN 

HOME
HOOFDTOERNOOI
JEUGDTOERNOOI
PINGOLF
TEAMTOERNOOI
CLASSICS
INSCHRIJVEN
DEELNEMERS
LIVESTREAM
FLIPPERKASTEN
LOCATIE
ROUTE EN HOTELS
CONTACT


UPDATES
TEAM INFO (14/07)


 
Info voor het classics toernooi.
Het Classics toernooi is een apart toernooi gespeeld op de oudere kasten. Dit toernooi telt mee voor de WPPR en heeft zijn eigen trofeeën.De kwalificatie start op zaterdag om 10 uur en eindigt op zondag om 14 uur.

Het Classics toernooi werkt volgens een entry systeem. Met één entry kunnen telkens 3 spellen worden gespeeld, op 3 verschillende classic flipperkasten, naar keuze uit een totaal van 16 kasten.

Het aantal deelnames aan het Classics toernooi is onbeperkt. Een speler kan dus zoveel pogingen doen als gewenst om zijn eindscore te verbeteren. Enkel de beste entry telt uiteindelijk mee voor de eindrangschikking.

Elke deelnemer aan het BOP krijgt bij zijn inschrijving één gratis entry ticket. Er kunnen daarna onbeperkt entry tickets worden bijgekocht aan de kassa aan 3 Euro per ticket.

Je overhandigt je entry ticket aan de wedstrijdleiding na je eerste spel gespeeld hebt en de score wordt ingegeven. Je kan maar één entry tegelijkertijd spelen. Je entry blijft dus actief tot alle 3 de spellen zijn gespeeld en je eindscore is bepaald. Ben je echter na minder dan 3 spellen niet tevreden over je behaalde resultaat, dan ben je niet verplicht alle 3 spellen te spelen, maar kan je een lopende entry stopzetten en een nieuwe entry starten.

Net als het hoofdtoernooi maakt het Classics toernooi gebruik van een wachtbord. Je wordt pas tot de wedstrijdzone toegelaten als jouw gekozen kast vrij is. Telkens je een spel hebt gespeeld roep je een scheidsrechter, die je score zal ingeven in het elektronisch scoresysteem. Daarna verlaat je de wedstrijdzone en kan je een nieuw spel reserveren via het wachtbord. Het is dus niet toegelaten in de wedstrijdzone te blijven en meteen een nieuw spel te spelen zonder je beurt af te wachten.

Voor ieder gespeeld spel krijg je punten. De punten van de 3 spellen gespeeld gedurende één entry worden samengeteld voor je finale score. Enkel de hoogste finale score per speler wordt getoond in de algemene rangschikking. Wel blijven alle scores meetellen voor de rangschikking per kast.

Na de kwalificatie ronde gaan de 32 hoogst gerangschikte spelers door naar de finale rondes.De finale rondes starten op zondag om 14.30u en worden uiteraard eveneens op Classic flipperkasten gespeeld.

Deze bestaan uit een achtste finale (8x4), een kwartfinale (4x4), een halve finale (2x4) en ten slotte een finale (1x4).

De kasten in de finale rondes zijn dezelfde als in de kwalificatieronde. Welke kasten in welke ronde worden gespeeld wordt bepaald door de wedstrijdleiding.

De 32 spelers worden verdeeld over 8 kasten volgens hun rangschikking in de kwalificatieronde. (1-8-17-25/2-9-18-26/3-10-19-27/4-11-20-28/5-12-21-29/6-..).

Eén spel met 3 ballen wordt gespeeld. De 2 spelers per kast met de hoogste score gaan door naar de kwartfinale.

De 16 spelers in de kwartfinale worden verdeeld over 4 kasten. Eén spel met 3 ballen wordt gespeeld. De 2 spelers per kast met de hoogste score gaan door naar de halve finale.

De 8 spelers in de halve finale worden verdeeld over 2 kasten. Eén spel met 3 ballen wordt gespeeld. De 2 spelers per kast met de hoogste score gaan door naar de finale.

De finale wordt gespeeld door 4 spelers op één kast, voor één spel met 5 ballen. De winnaar van dit spel is de winnaar van het BOP 2019 Classics toernooi.

Na de finale rondes wordt de finale rangschikking van de 32 spelers uit de finale rondes bepaald. Die wordt berekend door hun rangschikking in de kwalificatierondes te combineren met hun score behaald in hun laatst gespeelde spel tijdens de finale rondes.Belangrijke Richtlijnen

1. De flippers voor het Classics toernooi worden pas de dag zelf bekend gemaakt. De keuze van de flippers in de finale rondes wordt pas tijdens deze rondes bekend gemaakt.
2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spelersbadge. Wie zijn spelersbadge verliest kan niet langer deelnemen.
3. Bij aanvang van de kwalificatie geeft de speler zijn spelersbadge aan de scheidsrechter. Deze start dan een spel op de gekozen kast. De speler kan zelf geen spel starten! Nadat het spel gespeeld is wordt de score door de scheidsrechter in het electronisch scoresysteem ingegeven en door de speler bevestigd. Het is belangrijk om deze score ingave goed na te kijken alvorens te bevestigen, eens bevestigd kan ze niet meer worden gewijzigd!
4. Er worden geen proefspellen gespeeld!
5. De kasten zijn ingesteld op 2 tilt-warnings, 3 ballen/spel tenzij dit technisch niet mogelijk zou zijn.
6. Op sommige kasten staan de extra balls uit. Op andere kasten zullen deze echter specifiek aangezet zijn omdat ze één van de hoofddoelen van het spel zijn en/of omdat ze moeilijk te behalen zijn. Dit zal dan aangeduid worden op de kast. Het is in dat geval uiteraard toegelaten deze extra balls te spelen.
7. Er worden geen backup kasten voorzien. Mocht er zich een onherstelbare panne voordoen bij een kast waardoor deze uit de competitie wegvalt, dan blijven alsnog de punten behouden voor alle reeds gespeelde spellen.
8. In de speelzone worden enkel actieve wedstrijdspelers toegelaten! Hoeveel deelnemers tegelijkertijd in de speelzone worden toegelaten wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Spelers die niet aan het spelen zijn worden vriendelijk verzocht plaats te nemen buiten de speelzone.
9. Er wordt niet in groepen gespeeld en er mogen geen tips aan elkaar gegeven worden tijdens het spel. Dit leidt tot directe diskwalificatie.
10. Foto’s mogen enkel genomen worden buiten de speelzone of mits toestemming van de wedstrijdleiding.
11. Het is ten allen tijde mogelijk om de scores of rangschikking te volgen via het WIFI netwerk, of op het groot projectiescherm.
12. De wachtplank toont de wachtrij per kast. Zo kan elke speler het aantal wachtenden per kast zien en zijn eigen spelersbadge laten toevoegen aan het eind van de wachtrij voor de kast van zijn keuze.
13. In geval van gelijke stand na kwalificatie, zullen de betrokken spelers één spel van 3 ballen spelen op een kast aangeduid door de wedstrijdleiding. Wie het hoogst scoort tijdens dit spel gaat door naar de finale rondes.
14. De flippers gebruikt in de verschillende finale rondes worden bepaald door de wedstrijdleiding, zonder rekening te houden met enige voorkeur of verzoek van de betrokken spelers.
15. Spelers die uit het toernooi gaan in de finalerondes krijgen een rangschikking naargelang de hoogste behaalde ronde (gedeelde plaatsen).
16. De flippers worden met respect behandeld en valsspelen is uit den boze! Bij enig vermoeden van valsspelen mag de scheidsrechter direct overgaan tot diskwalificatie zonder twist.
17. Tijdens het BoP geldt er een nultolerantie voor agressie tegen de flipperkasten. Er wordt maximum 1 waarschuwing gegeven afhankelijk van de situatie! Na deze waarschuwing volgt er een onmiddellijke diskwalificatie. Alle flippers komen uit een privé verzameling, ze dienen gerespecteerd en navenant behandeld te worden. Elke mogelijke schade aan de kast wordt aangerekend. (Glasbreuk=175EURO)
18. Indien een speler kan worden bevoordeeld door een technische fout van de kast (bvb 2 ballen in de shooterlane of iets dergelijks), dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de wedstrijdleiding. Deze zal de situatie beoordelen en vervolgens een zo eerlijk mogelijke oplossing voorstellen voor alle partijen.
19. Indien de bal vastzit op het speelveld, zal de scheidsrechter de kast openen en de bal terug in de shooter lane plaatsen, of in een cradle op een flipper. Het kan immers invloed hebben bij eventuele skillshot mogelijkheden.
20. Gelieve elk technisch defect meteen te melden bij de wedstrijdleiding. Dit zal dan, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk worden opgelost.
21. Een beslissing van de wedstrijdleiding kan niet worden betwist!

SUCCES!!
Het BOP-team


Copyright BFB    2012-2019