NL  EN 

HOME
HOOFDTOERNOOI
JEUGDTOERNOOI
PINGOLF
TEAMTOERNOOI
CLASSICS
UITSLAGEN
DEELNEMERS
LIVESTREAM
FLIPPERKASTEN
LOCATIE
ROUTE EN HOTELS
CONTACT


UPDATES
RESULTS (07/10)


Info voor het Pingolf toernooi

Het pingolf toernooi wordt gespeeld op zondag als apart toernooi. Dit enkel voor de niet gekwalificeerden in het hoofdtoernooi.

Het toernooi staat op zichzelf en telt mee voor WPPR punten.

Spelers kunnen zich hiervoor inschrijven op zaterdag ter plaatse (!) bij het teamtoernooi. Dit vanaf 22u tot 24u, vervolgens op zondag bij de registratiedesk van het pingolf toernooi vanaf 10u00. Deelname kost 15 euro.
Kom niet te laat, want spellen die om 13u of 16u niet zijn gespeeld, geven voor die spellen de forfait score.

Maximaal 72 spelers kunnen hieraan deelnemen. Opgelet: vol = vol!

We spelen in 2 slots van 36 spelers.
Groep 1: 10u00 - 13u00
Groep 2: 13u00 - 16u00
Finale: 16u15

Na inschrijving krijg je een slot toegewezen en een random indeling in groepjes van telkens 4 spelers. Met deze spelers speel je het volledige pingolf toernooi. Onderling wisselen is niet toegestaan ifv de sociale controle.
Iedere groepje ontvangt 1 papier waarop de scores van alle 4 spelers van die groep worden ingevuld.
Je dient aanwezig te zijn om 10u of 13u afhankelijk van de groep waarin je bent ingeschreven.
Op 09 kasten dient telkens een respectievelijke doel gehaald te worden. De speler poogt dit te doen met zo weinig mogelijk ballen.
Is het doel niet gehaald na 3 ballen, krijgt de speler strafpunten.
De speler die na alle 9 kasten het laagtste aantal punten heeft, staat eerst in de kwalificatierangschikking.

Dus per kast wordt een spel van 4 spelers afgedrukt.
Het te behalen doel staat aangeduid op de kast.
Haal je dit op bal 1: heb je 1 punt
Haal je dit op bal 2: heb je 3 punten
Haal je dit op bal 3: heb je 5 punten
Haal je dit niet op de 3 ballen: dan heb je 8 punten

De 8 beste spelers uit de pingolf gaan door naar de finale. In geval van ex-aequo's, dienen deze spelers een 'speciale proef' te doen die beslist wie doorgaat!
De finale wordt gespeeld met de 8 beste spelers uit de kwalificatie op zondag om 16u15. Indien iemand niet aanwezig is, wordt deze vervangen door nr 9, nr 10, ...
Alle 8 spelers van de finale spelen op dezelfde 3 kasten.

Er wordt per kast 2 keer een spel gestart met 4 spelers. De speler met de laagste ranking begint als eerste. Het is ook de bedoeling dat een te halen doel behaald wordt op zo min mogelijk ballen.
Per kast/spel gaat het dan als volgt:
Haal je uw 'doel' op 1 bal, dan verdien je 4 'golfballen'.
Haal je uw 'doel' op 1 bal, dan verdien je 3 'golfballen'.
Haal je uw 'doel' op 1 bal, dan verdien je 2 'golfballen'.
Haal je uw 'doel' niet na 3 ballen, verdien je 1 'golfbal'.
Dit doen we dus 3 maal. In het beste geval kan je dus tot 12 golfballen verdienen.

De 4 spelers die het meeste golfballen verdiend hebben doen de laatste 'proef'.
Bij een gelijk aantallen ballen, belist de organisatie adhv een afstandsproef wie plaats krijgt in de finale.

Spelers die hier afvallen krijgen hun rangschikking volgens het aantal verdiende golfballen.

In de laatste proef, hoe meer golfballen je eerder verdient had, hoe meer je kans maakt om de BOP 19 pingolf kampioen te worden!
In geval van gelijkstand tussen meerdere spelers na afloop, bepaalt een afstandsproef de finale ranking.


Belangrijke Richtlijnen

1. De flippers voor het Pingolf toernooi worden pas de dag zelf bekend gemaakt. De keuze van de flippers in de finale rondes wordt pas tijdens deze rondes bekend gemaakt.
2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spelersbadge. Wie zijn spelersbadge verliest kan niet langer deelnemen.
3. Scores worden via sociale controle genoteerd. Steekproeven en constante controle is aanwezig. We rekenen op fairplay!
4. Er worden geen proefspellen gespeeld!
5. De kasten zijn ingesteld op 2 tilt-warnings, 3 ballen/spel tenzij dit technisch niet mogelijk zou zijn.
6. Op sommige kasten staan de extra balls uit. Op andere kasten zullen deze echter specifiek aangezet zijn omdat ze één van de hoofddoelen van het spel zijn en/of omdat ze moeilijk te behalen zijn. Dit zal dan aangeduid worden op de kast. Het is in dat geval uiteraard toegelaten deze extra balls te spelen.
7. Er worden geen backup kasten voorzien. Mocht er zich een onherstelbare panne voordoen bij een kast waardoor deze uit de competitie wegvalt, dan blijven alsnog de punten behouden voor alle reeds gespeelde spellen.
8. In de speelzone worden enkel actieve wedstrijdspelers toegelaten! Hoeveel deelnemers tegelijkertijd in de speelzone worden toegelaten wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Spelers die niet aan het spelen zijn worden vriendelijk verzocht plaats te nemen buiten de speelzone.
9. Er wordt niet in groepen gespeeld en er mogen geen tips aan elkaar gegeven worden tijdens het spel. Dit leidt tot directe diskwalificatie.
10. Foto’s mogen enkel genomen worden buiten de speelzone of mits toestemming van de wedstrijdleiding.
11. Het is ten allen tijde mogelijk om de scores of rangschikking te volgen via op het scherm aan de wedstrijdzone..
12. Er is geen wachtplank. Er zijn 9 kasten en 9 groepjes van 4 spelers. We schuiven gewoon door.
13. In geval van gelijke stand na kwalificatie, telt het resultaat van de 'sideproef' als doorslaggevende factor.
14. De flippers gebruikt in de verschillende finale rondes worden bepaald door de wedstrijdleiding, zonder rekening te houden met enige voorkeur of verzoek van de betrokken spelers.
15. De flippers worden met respect behandeld en valsspelen is uit den boze! Bij enig vermoeden van valsspelen mag de scheidsrechter direct overgaan tot diskwalificatie zonder twist.
16. Tijdens het BoP geldt er een nultolerantie voor agressie tegen de flipperkasten. Er wordt maximum 1 waarschuwing gegeven afhankelijk van de situatie! Na deze waarschuwing volgt er een onmiddellijke diskwalificatie. Alle flippers komen uit een privé verzameling, ze dienen gerespecteerd en navenant behandeld te worden. Elke mogelijke schade aan de kast wordt aangerekend. (Glasbreuk=175EURO)
17. Indien een speler kan worden bevoordeeld door een technische fout van de kast (bvb 2 ballen in de shooterlane of iets dergelijks), dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de wedstrijdleiding. Deze zal de situatie beoordelen en vervolgens een zo eerlijk mogelijke oplossing voorstellen voor alle partijen.
18. Indien de bal vastzit op het speelveld, zal de scheidsrechter de kast openen en de bal terug in de shooter lane plaatsen, of in een cradle op een flipper indien mogelijk. Het kan immers invloed hebben bij eventuele skillshot mogelijkheden.
19. Gelieve elk technisch defect meteen te melden bij de wedstrijdleiding. Dit zal dan, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk worden opgelost.
20. Een beslissing van de wedstrijdleiding kan niet worden betwist!

SUCCES!!
Het BOP-team


Copyright BFB    2012-2019