NL  EN 

HOME
HOOFDTOERNOOI
JEUGDTOERNOOI
BELGIAN TRIPEL 9°
CLASSICS
UITSLAGEN
DEELNEMERS
LIVESTREAM
FLIPPERKASTEN
LOCATIE
ROUTE EN HOTELS
CONTACT


UPDATES
MACHINE LIST AVAILABLE


Info voor het BELGIAN TRIPEL 9° toernooi
Het Belgian Tripel 9° toernooi is een apart toernooi gespeeld op zaterdag 30 september. Dit toernooi is entry-based en telt mee voor de WPPR, dus heeft ook zijn eigen trofeeën.De kwalificatie wordt op zaterdag van 10u tot 22u gespeeld, de finalerondes starten om 22u30. Iedere speler die in deze finales zit dient dus rekening te houden dat zijn joker voor de main (indien nodig) best direct gespeeld wordt om 22u.

Het Belgian Tripel 9° toernooi werkt volgens een entry systeem. Voor dit onderdeel zijn -hoe kan het ook anders - 9 kasten opgesteld. Dit in 3 groepen van 3 kasten waarbij iedere van de 3 groepen resp. een eigen thema heeft. Deze thema's worden later bekend gemaakt.

Met één entry kunnen telkens 3 kasten worden gespeeld, de groep is vrij te kiezen, echter de entry dient vervolledigd te worden binnen dezelfde groep.

Het is de bedoeling om in alle 3 de groepen een zo goed mogelijke entry neer te zetten. Uw scores op de 3 kasten van één groep leveren punten op en vormen samen het totaal voor uw entry binnen deze groep.

Adhv meerdere entries en dus alle 3 groepen gespeeld te hebben, bekom je zo dus 3 entries die elk hun punten hebben.

Vervolgens wordt uw beste entry van kastengroep 1 samengeteld met uw beste van groep 2 en groep 3 en zo bekom je uw totaal van punten in de kwalificatierangschikking voor het Belgian Tripel 9° toernooi.

Daarnaast is er een beloning voor de beste speler per kastengroep. De persoon die om 22u de beste entry haalt per kastengroep gaat direct door naar de finalerondes!

Het is dus perfect mogelijk om zich met 1 entry te plaatsen voor de finalerondes. Echter door (goed) te spelen in alle 3 de kastengroepen verhogen uw punten en kansen aanzienlijk.

Het aantal deelnames is onbeperkt. Een speler kan dus zoveel pogingen doen als gewenst om zijn eindscore te verbeteren. Enkel de beste entry per groep telt uiteindelijk mee voor de eindrangschikking.

Er kunnen onbeperkt entry tickets worden bijgekocht aan de kassa aan 3 Euro per ticket.

Je overhandigt je entry ticket aan de wedstrijdleiding na je eerste spel gespeeld hebt en de score wordt ingegeven. Je kan maar één entry tegelijkertijd spelen. Je entry blijft dus actief tot alle 3 de spellen binnen de kastengroep zijn gespeeld en je eindscore is bepaald. Ben je echter na minder dan 3 spellen niet tevreden over je behaalde resultaat, dan ben je niet verplicht alle 3 spellen te spelen, maar kan je een lopende entry stopzetten en een nieuwe entry starten.

Net als het hoofdtoernooi maakt het Belgian Tripel 9° toernooi gebruik van een wachtbord. Je wordt pas tot de wedstrijdzone toegelaten als jouw gekozen kast vrij is. Telkens je een spel hebt gespeeld roep je een scheidsrechter, die je score zal ingeven in het elektronisch scoresysteem. Daarna verlaat je de wedstrijdzone en kan je een nieuw spel reserveren via het wachtbord. Het is dus niet toegelaten in de wedstrijdzone te blijven en meteen een nieuw spel te spelen zonder je beurt af te wachten.

Enkel de hoogste finale score per speler wordt getoond in de algemene rangschikking. Wel blijven alle scores meetellen voor de rangschikking per kast.

Na de kwalificatie ronde gaan 27 personen verder naar de finalerondes: de beste speler van iedere kastengroep + de 24 vervolgens hoogst gerangschikte spelers.De finale rondes starten op zaterdag om 22.30u en worden op dezelfde kasten gespeeld van het Belgian Tripel 9° toernooi.

De kasten in de finale rondes zijn dezelfde als in de kwalificatieronde. Welke kasten in welke ronde worden gespeeld wordt bepaald door de wedstrijdleiding.

Deze bestaan uit verschillende rondes waarbij telkens met 3 spelers op één kast wordt gespeeld, en de speler met de laagste score afvalt, de 2 andere spelers gaan door naar de volgende ronde. Dit op 3 ballen per spel.

De 27 spelers worden verdeeld over 9 kasten volgens hun rangschikking in de kwalificatieronde. (1-10-19/2-11-20/3-12-21/4-13-22/5-14-23/6-..).

De eerste ronde is met 9 kasten x 3 spelers, 18 gaan door. Vervolgens 6 kasten x 3 spelers, 12 gaan door. Gevolgd door 4 kasten x 3 spelers, 8 gaan door naar de halve finale.

In de halve finale wordt gespeeld op 2 kasten met telkens 4 spelers per kast. De 2 spelers per kast met de hoogste score gaan door naar de finale.

De finale wordt gespeeld als volgt:
Er wordt gespeeld met 4 spelers op een kast volgens loting uit kastengroep 1. De speler met de laagste score valt af en de andere 3 gaan verder.

Vervolgens wordt er gespeeld met 3 spelers op een kast volgens loting uit kastengroep 2. De speler met de laagste score valt af en de andere 2 gaan verder.

Finaal wordt er gespeeld met de laaste 2 spelers op een kast volgens loting uit kastengroep 3. De speler met de hoogste score wint het Belgian Tripel 9° toernooi!

Na de finale rondes wordt de finale rangschikking van de 27 spelers bepaald door de hoogst gehaalde ronde van iedere speler.Belangrijke Richtlijnen

1. De flippers voor het Belgian Tripel 9° toernooi worden pas de dag zelf bekend gemaakt. De keuze van de flippers in de finale rondes wordt pas tijdens deze rondes bekend gemaakt.
2. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spelersbadge. Wie zijn spelersbadge verliest kan niet langer deelnemen.
3. Bij aanvang van de kwalificatie geeft de speler zijn spelersbadge aan de scheidsrechter. Deze start dan een spel op de gekozen kast. De speler kan zelf geen spel starten! Nadat het spel gespeeld is wordt de score door de scheidsrechter in het electronisch scoresysteem ingegeven en door de speler bevestigd. Het is belangrijk om deze score ingave goed na te kijken alvorens te bevestigen, eens bevestigd kan ze niet meer worden gewijzigd!
4. Er worden geen proefspellen gespeeld!
5. De kasten zijn ingesteld op 2 tilt-warnings, 3 ballen/spel tenzij dit technisch niet mogelijk zou zijn.
6. Op sommige kasten staan de extra balls uit. Op andere kasten zullen deze echter specifiek aangezet zijn omdat ze één van de hoofddoelen van het spel zijn en/of omdat ze moeilijk te behalen zijn. Dit zal dan aangeduid worden op de kast. Het is in dat geval uiteraard toegelaten deze extra balls te spelen.
7. Er worden geen backup kasten voorzien. Mocht er zich een onherstelbare panne voordoen bij een kast waardoor deze uit de competitie wegvalt, dan blijven alsnog de punten behouden voor alle reeds gespeelde spellen.
8. In de speelzone worden enkel actieve wedstrijdspelers toegelaten! Hoeveel deelnemers tegelijkertijd in de speelzone worden toegelaten wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Spelers die niet aan het spelen zijn worden vriendelijk verzocht plaats te nemen buiten de speelzone.
9. Er wordt niet in groepen gespeeld en er mogen geen tips aan elkaar gegeven worden tijdens het spel. Dit leidt tot directe diskwalificatie.
10. Foto’s mogen enkel genomen worden buiten de speelzone of mits toestemming van de wedstrijdleiding.
11. Het is ten allen tijde mogelijk om de scores of rangschikking te volgen via het WIFI netwerk, of op het groot projectiescherm.
12. De wachtplank toont de wachtrij per kast. Zo kan elke speler het aantal wachtenden per kast zien en zijn eigen spelersbadge laten toevoegen aan het eind van de wachtrij voor de kast van zijn keuze.
13. In geval van gelijke stand na kwalificatie, zullen de betrokken spelers één spel van 3 ballen spelen op een kast aangeduid door de wedstrijdleiding. Wie het hoogst scoort tijdens dit spel gaat door naar de finale rondes.
14. De flippers gebruikt in de verschillende finale rondes worden bepaald door de wedstrijdleiding, zonder rekening te houden met enige voorkeur of verzoek van de betrokken spelers.
15. De flippers worden met respect behandeld en valsspelen is uit den boze! Bij enig vermoeden van valsspelen mag de scheidsrechter direct overgaan tot diskwalificatie zonder twist.
16. Tijdens het BoP geldt er een nultolerantie voor agressie tegen de flipperkasten. Er wordt maximum 1 waarschuwing gegeven afhankelijk van de situatie! Na deze waarschuwing volgt er een onmiddellijke diskwalificatie. Alle flippers komen uit een privé verzameling, ze dienen gerespecteerd en navenant behandeld te worden. Elke mogelijke schade aan de kast wordt aangerekend. (Glasbreuk=175EURO)
17. Indien een speler kan worden bevoordeeld door een technische fout van de kast (bvb 2 ballen in de shooterlane of iets dergelijks), dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de wedstrijdleiding. Deze zal de situatie beoordelen en vervolgens een zo eerlijk mogelijke oplossing voorstellen voor alle partijen.
18. Indien de bal vastzit op het speelveld, zal de scheidsrechter de kast openen en de bal terug in de shooter lane plaatsen, of in een cradle op een flipper indien mogelijk. Het kan immers invloed hebben bij eventuele skillshot mogelijkheden.
19. Gelieve elk technisch defect meteen te melden bij de wedstrijdleiding. Dit zal dan, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk worden opgelost.
20. Een beslissing van de wedstrijdleiding kan niet worden betwist!

SUCCES!!
Het BOP-team


Copyright BFB    2012-2017